Co je PR?

Public Relations neboli PR, je obor zaměřený na budování vztahů s veřejností. V nákupním procesu zákazníka hraje roli několik faktorů. Například cena, kvalita, dostupnost zboží, servis… Kromě těchto parametrů se nesmí zapomínat na jeden z nejdůležitějších, a sice rozhodování pocitem. Vnímání Vaší značky je v dnešní době zcela zásadní, jak při nákupu zboží, poptávání služeb nebo i při výběru zaměstnání.  Mnohými lidmi je pasováno na první místo rozhodovacího procesu.

Využijte toho!

Doba, kdy bylo PR záležitost pouze offlinu, je pryč. Pokud chcete, aby se o Vás hezky mluvilo nejenom v reklamě, ale hlavně mezi lidmi, zaměřte svoji pozornost na moderní nástroje online PR, které nabízí naše agentura. 

Jak Vám to pomůže?

Zvýšení povědomí o Vaší značce, přidaných hodnotách Vašeho podnikání
Zpětná vazba na Vaše produkty a služby, monitorována napříč portály a sociálními sítěmi
Máte-li negativní ohlasy, pomůžeme Vám tuto skutečnost zvrátit a napravit dobré jméno
Velmi flexibilně sdělujete informace Vaší cílové skupině