Jak to funguje a probíhá?

Začneme tím, že bez Vás to nepůjde. Vaše znalosti a odbornost jsou to, co potřebujeme. Naším úkolem bude z Vás tato data „vytáhnout“ a v určitém pořadí je poskládat, učesat a v neposlední řadě naformátovat tak, aby obsah byl atraktivní, přehledný, rychle dohledatelný a čtivý pro Vaše publikum.

 Na začátku každé spolupráce je tedy setkání, kdy se musíme co nejblíže seznámit s Vaší firmou a definovat si, co budeme tvořit, v jakém rozsahu, jak často a především co je to, co Vaše klienty zajímá.

Stejným způsobem lze využít content marketing i při náboru zaměstnanců.