Jak to probíhá, jak dlouho trvá a kolik stojí?

Prvním úkolem webmastera je zjistit, kdo jsou Vaši zákazníci. Jiný design bude vhodný pro teenagera a jiný pro zákazníka v produktivním věku, atd. Cílem je tedy co nejlépe poznat Vašeho zákazníka. Dalším úkolem je vědět, jaké hlavní přidané hodnoty - benefity - Vaši zákazníci oceňují a co je nejvíce zajímá. Chtějí Vaši zákazníci nízkou cenu, vysokou kvalitu, široký výběr nebo naopak specializovaného prodejce? Všechny tyto informace je třeba znát a sdělit jim je ideálně hned na první pohled bez nutnosti velkého hledání.

Po provedení hloubkové analýzy, kdy zjistíme co nejvíce informací o Vašem zákazníkovi a víme, co je pro něj přidaná hodnota, je třeba znát, jak zákazník postupuje při výběru a objednání Vašeho produktu a podle toho správně strukturovat celý web. A teprve nyní se pouštíme do práce na grafice Vašeho budoucího webu. Zasíláme návrh grafiky ke schválení, pokud je dobrý, pracujeme na něm dále, pokud ne, jasně si specifikujeme, v čem se liší od Vaší představy a začínáme tvořit zcela nový návrh s detailnějším zadáním.

Jakmile je grafika homepage i dalších podstránek hotová, pouští se do práce programátor a Vy již můžete pracovat na obsahu. Pokud to není ve Vašich časových možnostech nebo Vám nebylo dáno talentu pro tvorbu atraktivních textů, můžete využít naše copywritery.

Je hotova grafika, naprogramováno a naplněno obsahem a můžeme web pustit do světa. Předtím Vás ale zaškolíme do administrace, která je velmi intuitivní, jednoduchá na obsluhu a můžete si díky ní měnit textové části, obrázky nebo názvy a počet kategorií bez nutnosti zásahu programátora.

Tvorba celého webu je vždy velmi závislá na dodání podkladů, ale kompletní realizace až po nasazení trvá obvykle 2-3 měsíce. Pokud dostáváme kompletní obsah, je realizace výrazně rychlejší.