Předání nemovitosti

  • po celou dobu transakce je kupujícím k dispozici vlastní koordinátor(ka) obchodu, který zajistí fyzické předání nemovité věci se záznamem stavů energií do Předávacího protokolu
  • na základě Plné moci a dohody dále provede i převod dotčených dodavatelských služeb na nového majitele
  • koordinátor(ka) je připraven organizovat i nadstandardní úpravy vybrané jednotky před předáním (kuchyňská linka, osvětlení, nábytek apod.) - vše po předhcozí domluvě s developerem