Proč jsou PPC nezbytné?

PPC jsou pro mnoho našich klientů nosnou částí online marketingu, která může tvořit 30 - 80% celkové návštěvnosti i obratu. Našim cílem je Váš zisk, který se nastavuje opět jako většina služeb individuálně. Je samozřejmě rozdíl, zda je Vaše průměrná objednávka 300 Kč nebo 30 tis., ale i při průměrné objednávce 300 nebo i méně korun, pokud je to zákazník pravidelný, můžou být kampaně ziskové. Např. v oblasti gastronomie, kde se průměrná objednávka pohybuje okolo 200 Kč, jsme se dokázali dlouhodobě a stabilně dostat na nákladovost PPC kolem 7 %. To je pro mnoho podnikatelů velký úspěch a v takovém případě je Vám poté většinou jedno, zda se měsíčně prokliká 5 nebo 50 tis.

Dnešní trendy vyhledávačů navíc ukazují, že více než kdy dříve ovlivňují investice do PPC pozice v organickém vyhledávání. Neexistuje na to žádná přesná metrika, nicméně můžeme s jistotou říci, že s PPC budete mít výrazně vyšší šanci na top pozice ve fulltextovém vyhledávání.