Služby pro jednotlivé nemovité věci

Cena služeb: 5% nad rámec prodejní ceny nemovité věci + DPH s tím, že částka za provizi se může lišit v závislosti na celkové hodnotě nemovité věci.

Cena a balíček služeb zahrnuje: Služby pro prodávající a Služby pro kupující